Polio End Now

Perustietoa Poliosta

02.11.2015 10:12

 Mitä polio on?

Polio (poliomyelitis, lapsihalvaus) on viruksen aiheuttama sairaus, jonka tartunta tapahtuu suun kautta. Virus lisääntyy ihmisen ruoansulatuskanavassa ja aiheuttaa useimmiten lievän tai jopa huomaamattoman oireilun. Pieni osa sairastuneista saa kuitenkin taudin vaikean muodon, velttohalvauksen. Suomalainen nimi lapsihalvaus johtuu siitä, että tauti tarttuu erityisen herkästi alle viisivuotiaisiin lapsiin. Kuitenkin myös aikuiset voivat sairastua.

Velttohalvausta aiheuttavia polio- virusmuotoja on kolme, joista kahta (tyypit 2 ja 3) ei ole havaittu enää viime vuosina. Koska viruksen ainoa tunnettu lisääntymispaikka on ihmisen ruoansulatuskanava, on tehokkailla rokotuksilla saatu jo suurin osa maailmaa poliovapaaksi.

Tavoitteena on viruksen hävittäminen kokonaan. Velttohalvaus on pahimmillaan pysyvä, vaikeasti invalidisoiva taudin muoto. Osa vaikeimmin sairastuneista menehtyy tai halvaantuu kokonaan. Koska virus tuhoaa liikehermosoluja, liittyy polioinfektioon myös vuosikymmenet myöhemmin kehittyvä ns. polion jälkeinen oireyhtymä, joka johtaa vaurioituneiden lihasten entistä huonompaan toimintaan, väsymiseen ja kipuihin. 

 

Miksi haluamme hävittää polion?

Jokaisella lapsella on oikeus saada poliorokotus. Vain se voi suojata hänet tältä vakavalta sairaudelta ja sen aiheuttamalta kuolemalta tai vammautumiselta. Estämällä vammautumisen annamme lapselle mahdollisuuden monipuoliseen kehitykseen itsenäiseksi kansalaiseksi.

Miksi polio voidaan hävittää?

Polio on hävitettävissä, koska

1. poliovirus lisääntyy vain ihmisessä; mikään eläin ei voi toimia sen säilytyspaikkana

2. virus säilyy ihmiselimistön ulkopuolella tartuntakykyisenä vain lyhyen aikaa

3. on olemassa tehokas ja halpa rokote rokotus antaa pitkäaikaisen suojan

 

Tätä ennen on pystytty hävittämään vain yksi kulkutauti, isorokko.

Polion hävittämiseksi on tärkeää estää poliovirustartuntojen kierto ihmiskunnassa. Tämä voidaan saada aikaan rokottamalla lapset mahdollisimman kattavasti ensimmäisten elinkuukausien aikana ja antamalla tämän lisäksi rokotetta ongelma-alueilla vuosittain toistuvissa rokotuskampanjoissa.

Mitä maksaa yksi poliorokote?

Yksi annos suun kautta annettavaa poliorokotetta maksaa noin 10 eurosenttiä. Kunnollinen immuniteetti vaatii vähintään kolme annosta. Täten yhdellä eurolla saa keskimäärin kaksi lasta täyden rokotussuojan.

Miten poliotartunta ilmenee?

Useimmat polioviruksen tartuttamat eivät saa mitään oireita. Muista pääosalla oireet ovat lieviä - kuumetta, kurkkukipua ja huonovointisuutta. Korkeintaan yksi kolmestasadasta tartunnan saaneesta saa vakavampia oireita, kun virukset tuhoavat selkäytimen etusarvessa sijaitsevia, lihaksia aktivoivia liikehermosoluja. Tällöin yhden tai useamman raajan lihasten toimintakyky heikkenee nopeasti. Halvaantuneista 5 – 10 % kuolee joko hengityslihasten halvaukseen tai aivotulehdukseen. Vakavat oireet voivat alkaa myös ilman ensioireita. Toipumisen aikana halvausoireet voivat parantua, mutta suurella osalla sairastuneista ne jäävät pysyviksi.

Miten polio leviää?

Polio on peräisin ulosteiden saastuttamasta vedestä, ja se on erittäin tarttuva. Elimistöön päätynyt virus kiinnittyy ruoansulatuskanavan limakalvoon ja käyttää ihmissoluja hyväkseen tuottaakseen tuhatmäärin kopioita itsestään. Sairastunut erittää virusta omissa ulosteissaan useiden viikkojen ajan. Eritys ei edellytä oireista tautia, ts. myös oireeton tartunnan saanut levittää virusta edelleen. Tartunnan levittäjiä on siis aina satoja kertoja enemmän kuin tautiin sairastuvia.

Onko polio jokin uusi juttu?

Mainintoja polion kaltaisesta taudista löytyy tuhansia vuosia vanhoista egyptiläisessä teksteistä ja Uudesta testamentista. Polion arvellaan olleen historian aikana eniten vammaisuutta aiheuttanut yksittäinen tekijä. Se on vanha sairaus, joka kuitenkin tuli yleisesti tunnetuksi vasta 1900-luvulla. Parhaillaan maailmassa elää 10 – 20 miljoonaa polion halvaannuttamaa, pääosa heistä kehitysmaissa. Euroopassa ja Amerikassa oli suuria polioepidemioita 1800- ja 1900-luvuilla. Pelkästään Yhdysvalloissa taudin sai 1950-luvun alussa 57 000 ihmistä vuodessa. Epidemiat puhkesivat yleensä kesäisin, ja tartunnan pelossa lapset pyrittiin pitämään kotosalla.

Tunnettuja polion sairastaneita

- kirjailija sir Walter Scott

- Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt

- taiteilija Frida Kahlo

- olympiavoittaja, juoksija Wilma Rudolph

- viulisti Itzhak Perlman

- näyttelijä Mia Farrow

 

Onko Suomessa ollut poliota?

Suomen poliotilanteesta on tietoja vasta 1900-luvulta.   Sairastuneiden määrä vaihteli 1930-luvulla vuosittain 100:sta 600:een. Sitten poliotapaukset lisääntyivät niin, että huippuvuosina 1945, 1954 ja 1956 sairastuneita oli vuosittain noin 800. Kaikkiaan arvioidaan 1900-luvulla Suomessa 10 000 ihmisen sairastuneen  halvausoireiseen polioon. Laajat poliorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1957, ja oireinen polio hävisi maastamme 1960-luvun alkupuolella. Hieman muuntunut virus aiheutti pienen poliohalvausepidemian 1984 - 1985. Se kukistettiin antamalla koko väestölle poliorokotus suun kautta.

Suomessa elää 4000 – 6000 polion sairastanutta. Osalla heistä on polion myöhäisoireina lihasheikkoutta, lihas- ja nivelkipuja, uupumusta ja kylmänarkuutta. Jotkut tarvitsevat hengitykseensä tukihoitoa unen aikana. Näillä henkilöillä ei ole elimistössään elävää poliovirusta eivätkä he siten voi sitä tartuttaakaan.

Miten poliota on hoidettu?

Kun poliovirus on päässyt elimistöön, mitkään hoitotoimenpiteet eivät vaikuta sairauden kulkuun. Hoito voi siten kohdistua vain oireisiin. Halvaantuneita lihaksia on pyritty vahvistamaan fysioterapialla ja tukemaan erilaisin proteesein. Pelätyimmän oireen, hengityshalvauksen, hoitoon otettiin 1920-luvulla käyttöön rautakeuhkona tunnettu  hengityslaite.

Rokottaminen

Koska poliota parantavaa hoitoa ei ole, rokotus on ainoa tehokas tapa taistella sairautta vastaan. Kun ihminen altistuu poliovirukselle joko tartunnan tai rokotuksen kautta, hänelle kehittyy immuniteetti kyseistä virustyyppiä kohtaan. Rokotuksella vähennetään tehokkaasti sairauden aiheuttamaa kärsimystä ja kuolemaa. Samalla estetään sairauden aiheuttama vammautuminen ja annetaan mahdollisuus taloudellisesti toimeliaaseen, itsenäiseen elämään niille ihmisille, joista polio tekisi loppuiäkseen muista riippuvaisia. Täten rokotuksilla on vaikutusta myös useiden maiden kansantalouksiin. Suomessa ja muissa teollisuusmaissa poliorokotus kuuluu lasten yleiseen rokotusohjelmaan. Suositeltujen rokotusten ottaminen lapselle takaa siis myös poliosuojan. Yhä suurempi osa myös kehitysmaiden  lapsista saa poliorokotuksensa vastaavalla tavalla.

Millaisia rokotteita on?

Poliorokotteita on kahdenlaisia:

1. Pistettävä poliorokote (IPV) Tämän kehitti amerikkalainen Jonas Salk työryhmineen vuonna 1954. Rokote sisältää kuollutta (inaktivoitua) virusta. Suomessa käytetään alkuperäisestä IPV:stä edelleen kehitettyä rokotetta (EIPV) lasten rokotusohjelmassa ja aikuisten tehosterokotuksissa. Rokotuksen suorittaa terveydenhuollon ammattihenkilö. Muodostuva immuniteetti estää polioviruksen tunkeutumisen hermosoluihin ja halvaukset, mutta ei viruksen kiinnittymistä limakalvolle. IPV ei sisällä lisääntymiskykyistä virusta.

2. Suun kautta otettava poliorokote (OPV) Amerikkalainen Albert Sabin työryhmineen kehitti vuonna 1961 rokotteen, joka perustuu eläviin, heikennettyihin viruksiin. Joukkorokotuskampanjoissa käytetään tätä rokotetta, koska sen valmistaminen on halvempaa ja annostelu helpompaa kuin IPV:n. Rokottajina voivat toimia vapaaehtoiset, joilla ei ole terveydenhuollon koulutusta. Rokote tuottaa tehokkaasti suojan myös ruoansulatuskanavaan ja estää viruksen kiinnittymisen sinne. Suomessa OPV:ta annettiin koko väestölle sokeripalassa vuonna 1985. Koska OPV sisältää elävää virusta, sen haittana on pieni mahdollisuus, että rokotevirus tuottaa sairauden. Todennäköisyys on vähemmän kuin yksi halvaus kolmea miljoonaa rokoteannosta kohti. 

Uudet rokotteet

Suun kautta annettavaa poliorokotetta on viime vuosina pyritty kehittämään siten, että rokotus voidaan suunnata tehokkaasti juuri sitä virustyyppiä vastaan, jota kohdealueella esiintyy. Koska polioviruksen tyyppi 2 on jo käytännössä saatu hävitetyksi, tätä virusmuotoa ei enää tarvitse antaa kaikissa joukkorokotuksissa. 

Tyyppejä 1 ja 3 vastaan on käytössä

- erilliset rokotteet (ns. monovalentit rokotteet). Esim. vuonna 2010 Tadžikistanissa puhjennut epidemia kukistettiin polioviruksen tyyppiä 1 vastaan tuotetulla rokotteella.

- yhteisrokote (ns. bivalentti rokote, jossa on tyyppejä 1 ja  3), joka otettiin käyttöön joulukuussa 2009. 

Edelleen on joukkorokotuksissa käytössä myös tavallinen OPV, joka sisältää kaikkia kolmea virustyyppiä. 

Rotary ja polio

Rotaryjärjestö järjesti 75-juhlavuotensa kynnyksellä vuonna 1979 kuuden miljoonan lapsen poliorokotuksen Filippiineillä. Tämä ensimmäinen ns. 3H-projekti (Health, Hunger, Humanity) vähensi maan poliotapauksia dramaattisesti ja osoitti, että polio on hävitettävissä myös kehitysmaista.

Rotary International etsi uutta projektia, jolla voitaisiin juhlistaa liikkeen 100-vuotisjuhlaa vuonna 2005. Filippiinien kokemuksista rohkaistuneina rotarit asettivat vuonna 1985 tavoitteekseen maailman kaikkien lasten rokottamisen poliota vastaan. Kampanjan nimeksi tuli PolioPlus. Rotarien työpanoksen lisäksi arvioitiin tarvittavan rahaa 120 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria; tämä ensimmäisen keräyksen tavoite ylittyi lähes kaksinkertaisesti.

Vaativaan tehtävään tarvittiin yhteistyökumppaneita. Vuonna 1988 perustettiin maailmanlaajuinen polionhävittämisaloite (Global Polio Eradication Initiative). Siinä ovat mukana Maailman terveysjärjestö (WHO), Rotary International (RI), USA:n terveysviraston osa (Center for Disease Control and Prevention = CDC) ja YK:n lastenrahasto (UNICEF).  Eri valtioiden yhteinen maailman terveyskokous vahvisti tavoitteeksi polion hävittämisen. Myöhemmin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi on tullut myös Bill ja Melinda Gatesin säätiö.

Amerikan manner pystyttiin julistamaan poliovapaaksi vuonna 1994, läntinen Tyynenmeren alue vuonna 2000, Eurooppa 2002 ja Kaakkois-Aasia 2013.

Paljonko poliota vielä on?

Kun maailmanlaajuinen polionhävittämiskampanja vuonna 1985 alkoi, halvaantui joka päivä 1000 ihmistä. Vuodessa taudin uhreja oli yli 350 000 kaikkiaan 125 maassa. Poliohanke on tähän mennessä rokottanut yli kolme miljardia lasta ja estänyt ainakin kahdeksan miljoonan halvaantumisen loppuiäkseen.  Vuonna 2013 diagnosoitiin 416 halvausoireista poliotapausta kahdeksassa eri maassa. Tämä tarkoittaa 99,9 %:n vähenemistä 28 vuodessa. Hyvä kehitys jatkuu. Vuoden 2014 tammi-syyskuun välisenä aikana todettiin 209 poliohalvausta eli neljänneksen vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Missä on vielä poliota?

Vuonna 2014 poliosairastumisia on ollut yhdeksässä maassa. Nämä voidaan jakaa kahteen ryhmään:

- maat, joista polio on välillä jo hävinnyt mutta joihin se on levinnyt muualta. Tauti on näissä ei-kotoperäinen eli ei-endeeminen. Vuonna 2014 tällaisia halvauksia on ollut kaikkiaan 19, eniten Somaliassa, Päiväntasaajan Guineassa ja Kamerunissa.

- maat, joissa tautia on ollut keskeytyksettä. Taudin sanotaan olevan näissä maissa kotoperäinen eli endeeminen. Maita on kolme: Pakistan, Afganistan ja Nigeria.

Mitä rokotuskampanjaan tarvitaan

Yhden kansallisen rokotuspäivän toteuttamiseen Intiassa tarvitaan

• 2,5 miljoonaa rokottajaa

• 1,17 miljoonaa rokotusryhmää

• 155 000 tukihenkilöä kulkuneuvoineen

• Rokotteiden kuljettamiseen kaksi miljoonaa kylmälaukkua ja 6,3 miljoonaa kylmäpakkausta

• 225 miljoonaa annosta rokotetta => täten 172 miljoonaa lasta voidaan rokottaa

Miten tieteen käsitys poliosta on muodostunut?

Lääketieteellisiä kuvauksia poliosta ovat laatineet englantilainen Michael Underwood (1789), saksalainen Johan von Heine (1840: virus tuhoaa selkäydintä) ja ruotsalainen Ivar Wickman (1907: polio on tartuntatauti). Polioviruksen löysi itävaltalainen Karl Landsteiner vuonna 1909. Vuonna 1931 Sir Macfarlane Burnet ja Dame Jean MacNamara kuvasivat polioviruksen eri tyypit 1, 2 ja 3. Polion myöhäisoireyhtymän kuvasi ranskalainen Jean-Martin Charcot jo vuonna 1875.  

Viimeinen ponnistus

2000-luvulla rokotuskampanjan käyttöön on saatu uusia rokotteita ja muita työkaluja. Lisäksi on opittu entistä paremmin työskentelemään erilaisten toimijoiden kuten uskonnollisten, traditionaalisten ja poliittisten johtajien kanssa. Erityisen tärkeäksi on osoittautunut henkilöiden rekrytointi kenttätyöhön, avainryhmänä omissa yhteisöissään arvostetut naiset, joista useimmilla ei ole terveydenhuollon koulutusta. Viime vuosina polioepidemioita on leimahtanut muuallakin kuin polioendeemisissä maissa. Syyt ovat liittyneet poliittisiin levottomuuksiin ja luonnonkatastrofeihin. Tällainen tilanne osataan hoitaa tehokkaasti rokotuksin. Mikäli rokottajien on liian vaarallista mennä alueelle, seutu ympäröidään rokotusmuurilla: kaikki alueelle menevät ja sieltä tulevat rokotetaan. Poliokampanjan suunnitelmien mukaan polio on poistettavissa koko maailmasta vuoden 2018 loppuun mennessä.

Mitä polion hävittäminen maksaa?

Poliokampanjan rahoitus on koostunut valtioiden, yhteisöjen, säätiöiden ja yksittäisten henkilöiden lahjoituksista.  Maailmanlaajuinen polionhävittämisaloite on tullut toistaiseksi maksamaan lähes kymmenen miljardia dollaria. Lähivuosina tarvittava rahasumma lähestyy miljardia dollaria vuodessa viiden vuoden aikana. Summa kasvaa sitä voimakkaammin, mitä enemmän polioviruksen täydellinen hävittäminen pitkittyy. Suurin yksittäinen valtioiden ulkopuolinen lahjoittaja, Bill ja Melinda Gatesin säätiö on tukenut polion hävittämistyötä jo yli 1,9 miljardilla dollarilla. Säätiö on haastanut rotarit keräämään 35 miljoonaa dollaria vuodessa viiden vuoden aikana ja luvannut kolminkertaistaa tämän summan. Rotarysäätiö on puolestaan haastanut jokaisen rotaryklubin lahjoittamaan 1500 dollaria vuodessa poliokampanjaan.

Suomen Rotary, Suomi ja Afganistan

Afganistanissa on vielä poliovirusta kotoperäisenä. Rokotuskampanjan toteuttaminen sotaa käyvässä ja luonnonolosuhteiltaan vaikeassa maassa on työlästä ja hankalaa. Afganistan kuuluu Suomen valtion kehitysavun kohdemaihin. Siten rotarien oli paikallaan pyrkiä yhteistyöhön Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa.

Vuosina 2009 – 2013 Suomen Rotary ry toteutti ulkoministeriön avulla kaksi kaikkien kuuden rotarypiirin yhteishanketta, joilla voitiin Rotarysäätiön kautta tukea polion hävittämistyötä Afganistanissa yli miljoonalla eurolla. Rotarien omavastuuosuus oli 15 %. Anomusten mukaisesti hankkeiden toteuttajina olivat kaikki Suomen rotarypiirit ja siten kaikki Suomen rotarit, Rotary International ja Maailman terveysjärjestö, WHO, joka hoiti kaikki käytännön järjestelyt Afganistanissa. Hankkeet pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti ja tehokkaasti.

Tätä hyvää työtä on tarkoitus jatkaa laajennettuna Afganistanissa ja Pakistanissa 2015 - 2017. Rokotusten tavoitteena on villin polioviruksen hävittäminen näistä maista ja niiden levottomalta rajaseudulta. Sotatila estää ulkomaisten rokottajien pääsyn Afganistaniin, mutta sikäläiset rotarit toimivat avustajina ja valvojina. Kaikki afgaaniyhteisöt, myös talibanhallinnon alaisilla alueilla, ovat tukeneet poliorokotuksia. Monet uskonnolliset johtajat ovat julistaneet fatwoja rohkaistakseen vanhempia rokotuttamaan lapsensa ja turvatakseen rokotustiimien liikkumista. Näitä kokemuksia johtajien saamisesta yhteistyöhön ja neutraaliuden säilyttämisestä poliittisesti latautuneessa ilmapiirissä voidaan hyödyntää muissa kansanterveys- ja kehityshankkeissa pitkään polion hävittämisen jälkeenkin. Rokotukset myös edistävät perheiden ja erityisesti naisten ymmärrystä terveysasioista ja ennaltaehkäisevien toimien tärkeydestä.

Mihin keräämämme rahat menevät?

Ulkoministeriön avustus ja suomalaisten rotarien keräämä tuki käytetään Maailman terveysjärjestön avulla poliorokotuksiin Afganistanissa. Varat menevät Rotarysäätiön kautta lyhentämättöminä WHO:lle, jonka hallinnolliset kulut ovat 8 % - huomattavasti vähemmän kuin muissa vastaavissa WHO:n hankkeissa. Rotary International saa tämän erityisedun luotettavana yhteistyökumppanina. Kaikki muut keräysvarat käytetään suoraan rokotustoiminnan kustannuksiin. Yhden lapsen tarvitseman rokotussarjan hinta on noin 50 senttiä.

Miten rokotuskampanja toteutetaan?

Rokotuskampanjan onnistuminen vaatii ammattitaitoisen suunnittelun, kattavan toteutuksen ja huolellisen seurannan. Rokottajina toimivat yleensä paikalliset henkilöt, jotka on valmennettu tehtäväänsä ja jotka tuntevat paikalliset olot. Tavoitteena on rokottaa kaikki viisi vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset. Kansallisista rokotuspäivistä ilmoitetaan lehtisillä, kyläkokouksissa, radiossa ja televisiossa. Kampanjaan osallistuvien uskonnollisten johtajien tai kylien vanhimpien tuki on tarpeen yleisen hyväksynnän saavuttamiseksi. Rokottaminen tapahtuu joko ovelta ovelle tai määräaikaisissa tai pysyvissä rokotuspisteissä. Jokaisen rokotetun lapsen kynsi värjätään tussilla, ja rokotuksista pidetään kirjaa alueittain. Rokotuksen kattavuus selvitetään myöhemmin kontrollikäynnein tai GPS-teknologialla jo rokotusaktion ollessa käynnissä. Rokotteen toimitus käyttöalueelle on sekin vaativaa, koska kylmäketju ei saa katketa. Rokotuksen tehoa ja vesien puhtautta valvotaan ulostenäyttein. Lapsilla voi olla ongelmia immuniteetin saavuttamisessa esim. aliravitsemuksen, suuren infektiokuorman tai suolistotulehdusten takia. Tällöin rokotuskertoja tarvitaan useita. Endeemisillä alueilla on rokotuksia alettu kohdistaa myös vastasyntyneisiin. WHO:n uusin suositus rokotuskäytännöistä on tuonut mukaan myös IPV-rokotteen käytön valituissa tapauksissa.

Miksi minun pitäisi tukea polion hävittämistä?

- jotta kukaan lapsi maailmassa ei enää kuole eikä vammaudu poliosta; jos poliota ei saada hävitetyksi, seuraavien 40 vuoden aikana halvaantuu yli 10 miljoonaa lasta

- jotta sairaudelta säästyvät ihmiset pääsevät työpanoksellaan nostamaan kansojaan köyhyydestä ja jotta taudin hoidosta nykyisin aiheutuvat kustannukset säästyvät

- jotta voimme yhdessä näyttää, että terveyteen  panostaminen rakentaa meille kaikille parempaa maailmaa

Tiesitkö tätä?

Polion hävittämisen on arveltu tuottavan maailmanlaajuisesti vähintään 40 - 50 miljardin US$ suuruisen taloudellisen hyödyn, mikäli vapaan polioviruksen hävittäminen onnistuu v. 2018 loppuun mennessä. Afganistanissa on poliorokotusten yhteydessä annettu lapsille myös A-vitamiinia. Sittemmin voitiin todeta lapsikuolleisuuden alentuneen ja on oletettu, että vitamiinilisällä olisi näin positiivinen vaikutus. Intiassa on päästy erinomaisiin tuloksiin kattavilla rokotuskampanjoilla. Koska uusia poliohalvauksia ei ole enää v. 2011 jälkeen esiintynyt, voidaan nyt hoitaa enemmän muiden sairauksien vammauttamia lapsia.

Linkkejä:

www.polioeradication.org - Polionhävittämistyön yhteinen sivusto

www.polioliitto.com - Suomalaisten polioinvalidien oma järjestö

www.polioliitto.com/tarinoita/kertoja.php - Polion sairastaneiden elämäkertoja